top of page

FAQ / Vanliga frågor

 • Vad är en STIGA kabelfri robotgräsklippare?
  En kabelfri robotgräsklippare från STIGA är en helt ny generation robotgräsklippare från STIGA. De fungerar utan begränsningskabel, deras gränser är helt virtuella, och de kan justeras av användaren baserat på preferenser eller behov. De kan göra detta eftersom de navigerar i trädgården med hjälp av GPS-signaler i kombination med RTK-teknik (Real Time Kinematic), vilket säkerställer att deras precision ligger på cirka 1-4 cm under klippning. STIGAs kabelfria robotar är utrustade med en patenterad teknik, kallad STIGA Active Guidance System, som gör det möjligt för roboten att planera framtida klippningar.
 • Hur fungerar en kabelfri robotgräsklippare från STIGA?
  Den kabelfria robotgräsklipparen från STIGA klipper gräset inom en virtuell gräns. Gränsen ställs in via en app och det behövs ingen kabel. De kabelfria robotgräsklipparna från STIGA behöver ingen fysisk begränsningskabel, eftersom de styrs av GPS (GNSS)-RTK-signal i kombination med den planerande STIGA AGS-tekniken. Roboten använder sig av mulchingtekniken, vilket innebär att den inte samlar upp gräset utan istället sprider ut gräsklippet på gräsmattan. Där bryts det ner och fungerar som ett naturligt gödningsmedel. Den är programmerad att klippa gräsmattan vid schemalagda intervaller och vet automatiskt när den ska återvända till laddstationen.
 • Vad är AGS-tekniken som finns installerad i kabelfria robotgräsklippare från STIGA och hur fungerar den?
  STIGAs patenterade AGS-teknik (Active Guidance System), som STIGAs kabelfria robotgräsklippare är utrustade med, "lär sig och kartlägger" din trädgård tillsammans med mönstren för GPS-satelliternas blinda fläckar i takt med att de rör sig under dagen. På så sätt kan robotgräsklipparen planera framtida klippningar, veta exakt när och var den ska klippa, för att på så vis inte tappa signalen och undvika risken för stopp. Du behöver inte ingripa eller göra någonting. Efter en inlärningsfas (vanligtvis tre dagar efter att robotgräsklipparen aktiverats för första gången) kommer den kabelfria robotgräsklipparen från STIGA att ha kartlagt både din gräsmatta och himlen ovanför den. Den vet då exakt när och var satellitsignalen är tillräckligt stark för att den ska kunna klippa.
 • Vad händer med en kabelfri robotgräsklippare från STIGA när satellitsignalen är svag?
  Tack vare STIGA AGS-tekniken, som de är utrustade med, kan alla kabelfria robotgräsklippare från STIGA planera sina klippningar i förväg. För att bestämma när och var de ska klippa förutser de GPS-signaltillgängligheten baserat på satellittillgången som de har memorerat och kontinuerligt uppdaterar. Detta minimerar risken för att robotgräsklipparen får stopp mitt i trädgården, eftersom den då undviker att klippa i områden där signalen är svag. Den kabelfria robotgräsklipparen från STIGA kommer att återvända till det området så snart den vet att det finns tillräckligt med satelliter på himlen ovanför för att den ska kunna klippa.
 • Varför behöver en kabelfri robotgräsklippare från STIGA en referensstation?
  Kabelfria robotgräsklippare från STIGA navigerar via RTK-GPS-teknik. RTK GPS förbättrar precisionen till mellan 1–4 centimeter. Dessa system använder en fast referenspunkt som kallas en "basstation" – det vi kallar "referensstation" för vår robot – tillsammans med den rörliga enheten (roboten). Referensstationen spårar signaler från så många GPS-satelliter som möjligt i "realtid" för att fastställa sin egen globala plats. Den beräknar sin egen position och samlar in avståndsmätningarna till satelliterna och behandlar denna för att använda som "Korrigeringsdata". Referensstationen och robotgräsklipparen är i ständig kommunikation – med hjälp av signalerna och korrigeringsdata – för att ta bort felpåverkan (såsom atmosfäriska fel och satellitatomklockfel) och låta robotgräsklipparens position ha en precision på 1–4 centimeter. Referensstationen och robotgräsklipparen kommunicerar via mobildatasignal med 4G
 • Hur kommunicerar en kabelfri robotgräsklippare från STIGA och referensstationen med varandra?
  Kabelfria robotgräsklippare från STIGA är utrustade med 4G-teknik, vilket ger en hög tillförlitlighet och möjliggör en konstant kommunikation mellan roboten och dess referensstation. Oavsett hur din trädgård ser ut är alltid 4G-signalen (GSM) stabil. RTK-tekniken används av roboten för att få en precision på 1-4 cm vid klippning
 • Drivs kabelfria robotgräsklippare från STIGA av ett STIGA-batteri?
  Ja, alla kabelfria robotgräsklippare från STIGA drivs av ett integrerat STIGA ePower-batteri, med olika strömstyrka beroende på robotmodell. Tack vare just ePower-batteritekniken kan alla STIGA-robotgräsklippare (inte bara kabelfria utan även robotgräsklippare med begränsningskabel) ta hand om gräsmattan på så lite som två klippcykler om dagen, vilket ger gräset gott om tid att läka och resa sig upp igen.
 • Kan en kabelfri robotgräsklippare från STIGA klippa på natten?
  Ja, kabelfria robotgräsklippare från STIGA kan potentiellt klippa på natten, men vi rekommenderar starkt att de bara arbetar vid dagsljus (STIGA.GO-appen rekommenderar klippcykler åt dig, beroende på din gräsmattas mått). Eftersom gräset är mycket fuktigt på natten och trädgården är upptagen av nattligt liv, som små insekter och igelkottar, rekommenderar vi att du för att både vårda gräsmattans hälsa och respektera ekosystemet inte schemalägger klippcykler under natten
 • Kan en kabelfri robotgräsklippare från STIGA klippa i regnet?
  Ja, kabelfria robotgräsklippare från STIGA kan köras i regn. Vi rekommenderar dock att du aktiverar regnsensorerna, eftersom klippning av vått gräs kan försämra klippresultatet. När sensorerna då upptäcker regn återvänder robotgräsklipparen automatiskt till laddstationen och väntar på nästa klippcykel.
 • Varför rekommenderar ni att roboten endast används för två klippcykler per dag?

  En av de främsta anledningarna till att STIGAs kabelfria robotgräsklippare kan fungera med bara två klippcykler per dag har att göra med gräsmattans hälsa … och även med din tid på gräsmattan! Genom att schemalägga de två dagliga klippcyklerna inom två specifika tidsramar får gräsmattan tid att återhämta sig och räta upp sig igen. Den kabelfria robotgräsklipparen gör ett uppehåll på minst 5 timmar mellan klippningarna. Därmed får gräset gott om tid på sig att innesluta fukten och läka från klippningens ”skador” före nästa klippning. Med bara två klippcykler per dag lämnar den kabelfria robotgräsklipparen också mer än tillräckligt med tid mellan klippningarna för att grässtråna ska kunna återhämta sig ordentligt, räta upp sig och fortsätta växa hälsosamt.
 • Varför föreslår STIGA.GO-appen specifika tider för klippningarna på min STIGA kabelfria robotgräsklippare?
  STIGA.GO-appen föreslår en specifik tid för klippning av gräsmattan därför att gräset inte alltid är redo eller i gott skick för en gynnsam klippning. För att ta hänsyn till gräsets hälsa och dess läkningstid, och för att säkerställa att gräsmattan är i rätt skick för klippning, fann STIGAs expert på gräsmattor två idealiska tidsintervall för schemaläggning av klippningarna.
 • Hur många möjliga systematiska klippmönster har STIGAs kabelfria robotgräsklippare?
  Genom STIGA.GO-appen kan användaren välja att låta STIGAs kabelfria robotgräsklippare klippa i en av de fyra tillgängliga klippriktningarna: PARALLELLT NORD–SYD Under varje klippning klipper roboten i riktningen nord–syd i den valda zonen. PARALLELLT ÖST–VÄST Under varje klippning klipper roboten i riktningen öst–väst i den valda zonen. DIAGONALT Under varje klippning klipper roboten diagonalt i riktningen öst–väst i den valda zonen. Rörelserna och klipphastigheten har studerats noggrant för att främja gräsmattans hälsa, och styrs av navigeringsalgoritmen.
 • Vem är leverantören av datapaketet för min STIGA kabelfria robotgräsklippare?
  Alla våra datapaket tillhandahålls av Vodafone, vår huvudpartner av datakommunikation. Besök stiga.com för mer information.
 • Samlar STIGAs kabelfria robotgräsklippare upp gräs?
  Nej, STIGAs kabelfria robotgräsklippare samlar inte upp gräs. Robotgräsklipparen använder klippmetoden multiclip, vilket innebär att gräsklippet sprids ut på gräsmattan och fungerar sedan som ett naturligt gödningsmedel.
 • Har STIGAs kabelfria robotgräsklippare en fjärrkontroll?
  STIGAs nya kabelfri robotgräsklippare kan hanteras helt via STIGA.GO-appen. Från den första installationen av din robotgräsklippare har du fullständig kontroll via STIGA.GO-appen på din telefon.
 • Hur hittar STIGAs kabelfria robotgräsklippare sin laddningsstation?
  Under den första installationen registrerar STIGAs kabelfria robotgräsklippare både laddnings- och referensstationens placering. Dessa kan installeras på samma plats eller två olika platser, beroende på formen på din trädgård.
 • Kan en STIGA robotgräsklippare korsa en trädgårdsgång?
  STIGAs nya kabelfria robotgräsklippare kan klippa enkelt även i trånga utrymmen. Du behöver bara vara säker på att signalen är stabil även på dessa ställen. Under omkretsregistreringen måste du registrera rätt väg, inklusive de trånga utrymmena, med tanke på internetanslutningen och eventuell förekomst av hinder.
bottom of page